Rehabilitace

Fyzioterapie (rehabilitace) se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly, vazy se mohou přetěžovat při neustále se opakujícím pohybu pouze jedním směrem, ať už je to zapříčiněno jednostranným zatěžováním hlavy, trupu a končetin při práci nebo stavem po úraze nebo po jakémkoliv onemocnění i po psychickém a pracovním vypětí každého z nás v našem běžném životě.

Fyzioterapie (rehabilitace) používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Je schopná zlepšit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a snížit až zcela odstranit bolesti a ztuhlost svalů a kloubů.
Např. speciální cvičení zvyšuje pohyblivost jednotlivých kloubů a posiluje svaly. A to pak pomáhá zlepšit správné držení těla a následně umožní aktivity, jako jsou procházky, a částečně zlepšit i pohyblivost u lidí s artritidou a osteoporózou či zcela odstranit pohybové problémy, které vznikly po zlomenině.

Odborná práce fyzioterapeuta
je založena na vhodné kombinaci různých technik


    Například: