Fyzioterapie

Zaměřuji se na terapii bolesti pohybového aparátu pomocí moderních postupů manuální fyzioterapie, rehabilitace a regenerace. Služby jsou především zaměřeny na terapii a cvičení bolestivých stavů celého pohybového aparátu.

Velký důraz kladu na kvalitní a podrobnou vstupní diagnostiku, protože chybný závěr má za následek neúspěch při rehabilitaci. Jako první je nutné absolvovat vstupní rehabilitační návštěvu, na které detailně rozeberu Vaše bolesti a problémy. Pokud máte lékařské zprávy, záznamy CT, RTG, MRI nebo jiné dokumenty vztahující se k Vašim bolestem, vezměte je na vstupní vyšetření s sebou. Všechny důležité informace Vám v průběhu rehabilitačního vyšetření srozumitelně vysvětlím a na závěr se domluvíme na možných způsobech fyzioteraopie.

Pro akutní odstranění bolesti využívám rehabilitačních technik manuální fyzioterapie, svalově relaxační techniky, reflexní techniky, kloubní mobilizaci, kinesio taping a další prvky moderní fyzioterapie pro akutní zablokování páteře a svalové spasmy.

Pro dlouhodobé odstranění bolesti využívám velice účinnou terapii  "Progresivní svalové stabilizace kloubů". Je to jedna z nejúčinnějších terapií zpevnění kloubů, při které se využívají různá balančně - stabilizační cvičení.

Mám desetiletou praxi v oboru fyzioterapie na různých pracovištích ve státním i v soukromém sektoru.

C E N Í K

Certifikáty k nahlédnutí

Alena Baierlová Dis.

Diplomovaný
a registrovaný fyzioterapeut

Studium:

VZŠ České Budějovice,
obor Diplomovaný fyzioterapeut

Absolvované kurzy: